Over ons

  Over ons:

Stichting Hondensport Friesland bestaat uit een team vrijwilligers die allemaal de hond en de hondensport een warm hart toe dragen. Stichting Hondensport Friesland verzorgt diverse cursussen welke jij met je hond kunt volgen. Daarnaast is Kringroep Fryslân (de boxerclub) een onderdeel van deze stichting.

Stichting Hondensport Friesland stelt zich ten doel, baas en hond samen te laten werken, nader tot elkaar te brengen en de hondensport te bevorderen. Verder wordt door het bijbrengen van een goed sociaal gedrag getracht de hondenoverlast in onze huidige drukke maatschappij tot een minimum te beperken.