Huisregels

Huisregels algemeen

•    Honden zijn niet toegestaan in de kantine of onder de luifel, mits de instructeur u uitnodigt dit wel te doen.

•    Honden voor het begin van de les uitlaten buiten de hekken van het terrein en op royale afstand van de ingang.
•    Het is niet de bedoeling dat de honden zich ontlasten op het veld, ongelukjes dienen meteen worden opgeruimd, neem daarom altijd poep zakjes mee.
•    Bij een nat veld kan los gras onder schoeisel worden verwijderd middels de borstels die naast de ingang van de kantine staan, wij verzoeken u hier dan ook gebruik van te maken voor u de kantine betreedt.
•    Honden kunnen worden onder ondergebracht in de daarvoor bestemde kennels of eventueel in uw auto. Puppy`s kunnen in de puppykennel, zorg er wel voor dat er toezicht blijft.
•    Honden mogen niet aan de hekken worden bevestigd.
•    Verbied uw kinderen om te rennen op het terrein.
•    Als uw hond speelt met andere honden, is dat voor uw eigen risico.(spelen gebeurt niet aan de lijn)
•    Bent u verhinderd, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw instructeur.
•    U dient per cursus seizoen minimaal 7 lessen te hebben gevolgd om deel te kunnen nemen aan het examen.
•    Als uw hond ziek is bent u zelf van harte welkomom zonder hond te komen kijken waar u, ter voorbereiding op de volgende les, zelfstandig aan kunt werken. Let op: kennelhoest,dairree, bepaalde huidziekten of mijten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden.
•    Uw hond dient volledig te zijn ingeënt.
•    Roken, eten en drinken is niet toegestaan tijdens de les en we verzoeken uw mobiele telefoon uit te schakelen. Gebruik van alcohol en drugs is voor of tijdens de training niet toegestaan. Onze kantine is rookvrij.
•    Het schoppen, slaan of anderszins mishandelen van de hond is absoluut verboden. Bij dit gedrag kunt u door de instructeur worden verzocht het terrein te verlaten, zonder restitutie van het lesgeld. Bij ernstige overtreding kan in overleg met het bestuur u de toegang tot verdere deelname aan de cursus de toegang worden geweigerd zonder restitutie van het resterende lesgeld.
•    De honden dienen aangelijnd te blijven tenzij uw instructeur anders verzoekt.
•    Uw partner, kinderen of belangstellenden zijn uiteraard welkom, wel dienen de bezoekers aan de kant te blijven om de cursisten en de honden niet af te leiden.

•    Gebruik tijdens de training en daarbuiten een gewone halsband of een tuigje. Dit uiteraard in combinatie met een riem of lijn. Het gebruik van stroombanden en / of prikbanden zijn niet toegestaan. (mits met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur).
•    Voor de oefening “spelen” neemt u een speeltje mee zoals een bal aan een touw of een flos touw waarmee u samen kunt spelen. Gelieve geen speeltje met een geluid erin, in verband met afleiding naar andere honden.
•    Voer is de ultieme beloning voor uw hond, neem dus een variatie van klein belonings materiaal mee, het liefst geen droge brokjes maar iets wat heerlijk ruikt.
•    Honden die op geen enkele wijze te handhaven zijn kunnen op last van de instructeur (in samenspraak met het bestuur) van het trainingsveld geweerd worden. Wij zullen trachten om deze cursisten een gepast advies te geven, met de mogelijkheid om gebruik te maken van onze  gediplomeerde honden gedrags deskundige.
•    Deelname aan een cursus en of een training is geheel voor eigen risico. De Stichting Hondensportfriesland, Kringgroepfriesland, en / of Only4dogs zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen etc. welke kunnen of zijn ontstaan tijdens de lessen of trainingen. Het eigen risico geldt ook voor activiteiten en/of reisbewegingen in het kader van wedstrijden en/of trainingen buiten het terrein van Stichting Hondensportfriesland.

 

Restitutie cursus / lesgeld.

Restitutie van cursus en / of lesgeld wordt in uitzonderlijke gevallen gedaan, alleen na goed keuring van het bestuur van Stichting Hondensportfriesland.
Van het betreffende cursus en / of lesgeld wordt ingehouden: de lessen welke reeds van die cursus zijn geweest en € 17,50 administratie kosten.

Verzekeringsplicht.
De eigenaar en of begeleider van de hond is voor alle mogelijke schade welke zij of de hond aanrichten verantwoordelijk. De eigenaar en of begeleider moet dan ook voor alle mogelijke ongevallen en schade verzekerd zijn. Voor eventuele ongevallen tijdens een examen,training en of les staat de eigenaar en of begeleider borg voor hem/haar en zijn/haar hond, ongeacht waar de examens,trainingen en/of lessen worden gehouden.

•    Deelnemen aan de opleiding VZH en of IPO kan alleen wanneer er minimaal twee onderliggende cursussen met dezelfde hond en begeleider bij ons met succes zijn gevolgd. In principe start elke nieuwe aanmelding welke geen pup meer is in de basiscursus en van daaruit wordt in samenspraak met de instructeurs en het bestuur bekeken waar begeleider en hond geplaatst kunnen worden.

•    Door deelname aan de trainingen en cursussen accepteert u deze huisregels. Tevens geeft u toestemming om eventuele door de Stichting en /of vereniging gemaakte foto`s en of videofilms te vertonen op onze website ( www.hondensportfriesland.nl) en op You Tube. Dit zonder aanspraak te kunnen maken op enige vorm van compensatie.
Wij hebben getracht onze huisregels zo zorgvuldig mogelijk op te stellen en de achtergronden toe te lichten, mocht u toch nog vragen of suggesties hebben, laat het gerust weten aan onze bestuursleden of via een instructeur.

_____________________________________________________________________________

Huisregels en Weetjes Behendigheid

Wij bieden plaats aan een ieder die op een leuke en sportieve manier met behendigheid bezig wil zijn. Van beginner tot gevorderd van recreant tot wedstrijdloper.
Het is de bedoeling dat een ieder die meedoet een kwartier van te voren aanwezig is om het parcours mee op te bouwen.
Dus als de les om 19:00 uur begint ben u er om 18:45 uur zodat de les ook op tijd kan beginnen!
De 2e les begint om 20:30 uur zodat de instructeurs ook even tijd hebben voor een kleine pauze om eventueel dingen te bespreken en wat te kunnen drinken en eventueel het parcours aan te kunnen passen voor dit uur ook hier is de bedoeling dat we dit gezamenlijk doen net als het opruimen van het parcours!
Tijdens het opbouwen zien we het liefst dat de hond  in de auto wacht of in de daarvoor bestemde kennels welke aanwezig zijn op het terrein, ze mogen in ieder geval niet los lopen! Niet alle honden accepteren elkaar loslopend vooral omdat ze in hun enthousiasme (drift) zitten/komen voor de behendigheid.

Ook tijdens de training willen we graag zien dat de hond aan de lijn blijft terwijl u moet wachten op een ander. Dit ter voorkoming van onenigheden tussen de honden,  de instructeur kan maar met één ding bezig zijn en dat is natuurlijk les geven. Graag willen we dat de hond een gewone halsband om heeft dus niet een prikband, halti of snuitje.

De eigenaar/handler is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar hond de vereniging kan nergens verantwoordelijk voor worden gesteld als er iets gebeurd!
Tijdens het in/uitlopen is het de bedoeling dat u even met uw hond een soort van appél  gaat lopen zodat de hond de aandacht krijgt van u. In ieder geval mogen dat geen onderdelen met raakvlakken zoals de katteloop en/of de wip, ook de schutting mag niet worden genomen tijdens het in en of uitlopen. Dit ter voorkoming van ongemakken die bij deze onderdelen gemakkelijk kunnen gebeuren, de gevolgen zijn vaak niet te overzien voor uw hond.

Tijdens de lessen moet er uiteraard gewacht worden en met name bij de beginnersgroepen is dat soms wat langer dan bij beginners gevorderd en hoger. Wij hopen dat een ieder hier begrip voor heeft u moet het immers uw hond alles goed aanleren want, wat nu fout gaat is alleen maar vervelend voor later.
Het is de bedoeling dat elke cursus een kwartaal duurt er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen houdt ook hier rekening mee, zie niet naar een ander! De ene hond/handler is de ander niet. Bent u echter bij de recreanten beland dan kunt u als recreant  blijven trainen, hier zitten geen aantal lessen aan. Wel kunt u indien u dat leuk vindt trainen voor eventueel het wedstrijd lopen.

Uw hond moet natuurlijk voorzien zijn van alle entingen en denk hierbij a.u.b. ook aan de kennelhoest !!! Mocht uw hond ziek zijn meldt dit even, mocht het zo zijn dat uw hond geblesseerd is vraag dan aan uw dierenarts of u door mag trainen.
Bij verhindering willen we dat u dit op tijd meldt zodat, we eventueel de groepen bij elkaar kunnen zetten. Mocht het echter zo zijn dat de les door b.v.weersomstandigheden of een andere reden niet doorgaat zorgen wij ervoor dat u daar ook op tijd van op de hoogte wordt gesteld.

We hopen op een goede en leuke samenwerking en wensen een ieder heel veel plezier en succes met het volgen van de lessen.
Uiteraard geldt ook de Huisregels algemeen ook voor de behendigheids deelnemers.