Verkeerszekere hond (VZH)

Inschrijfformulier

Bij de training Verkeerszekere Hond/Begeleidingshond leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. De opleiding wordt afgenomen door keurmeesters opgeleid door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en volgens het examenreglement van deze Commissie.

Het halen van het erkende diploma VZH is de bekroning van een opleiding gehoorzaamheid voor alle rassen.

Doelgroep:
Voor de FCI-werkhondenrassen is het VZH-diploma de toelatingseis om aan de gespecialiseerde werkhondentrainingen als IPO en Speurhond te kunnen beginnen.

Doel en opzet van de cursus:
Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte welke buiten het trainingsveld gegeven kunnen worden.
De gehoorzaamheidsoefeningen zijn:
Zowel aan de lijn als los volgen;
Zitten gaan tijdens los volgen;
Gaan liggen tijdens los volgen;
daarna komen op bevel voor zitten en dan aan de voet komen;
Het alleen af liggen met afleiding.
Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen welke uitgevoerd worden in matig drukke situaties. Hierbij worden gehoorzaamheid en gedrag getest in gebruikelijke situaties en in onaangename situaties. Verder wordt gekeken naar de reactie van de hond ten opzichte van andere honden en op het voor korte tijd alleen gelaten worden.

Vooropleiding:
Om mee te kunnen doen aan het programma VZH moet eerst de cursus G&G beginners en G&G gevorderden bij ons met succes afgerond worden.

Examen:
Om deel te nemen aan het officiele examen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De hond moet minstens 15 maanden zijn, tevens moet u aantonen lid te zijn van een erkende rasvereniging en u moet het rashondenlogboek hebben of het werkhondenlogboek voor rasloze honden.

Om het rashondenlogboek aan te vragen klikt u hier.

Voor het werkhondenlogboek (rasloze honden) klikt u hier.

Let op !!!!  Om een logboek aan te vragen moet uw hond van te voren zijn gechipt en geregistreerd bij de NDG databank.
Dit kunt u doen via deze site klik hier.

Trainingstijden:
Klik hier voor een actueel overzicht van onze trainingstijden.

Inschrijven:
Klik hier om je in te schrijven.

Regelement VZH examen klik hier   zie bladzijde 23 en verder.

Loopschema VZH en IPO klik hier.