Internationale Prufungs Ordnung (IPO)

De meeste hondenrassen zijn ontstaan als werkhond. In de moderne hondensport heeft het begrip ‘werkhond’ een beperktere inhoud gekregen: het werk van werkhonden in deze zin is africhting

De FCI heeft een aantal rassen als ‘werkhond’ in deze zin aangemerkt. Toch kan iedere rashond, ongeacht de FCI aanmerking, meedoen aan de werkhondentraining.De IPO opleiding bevat drie onderdelen, te weten: Speuren, Appél en het meest bekende, het manwerk. U dient uw hond bij deze oefeningen op sportieve wijze voor te brengen en uw hond moet alles vrolijk uitvoeren.

Doelgroep:
Voor iedereen die sportief met zijn hond wil samen werken.

Doel en opzet van cursus:
IPO bestaat uit de onderdelen A, B en C, respectievelijk speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk, en wordt getraind op drie niveaus, I, II en III.

Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor kan uitwerken.Op niveau I zijn dat de voetstappen van zijn geleider.
Bij niveau II en III van een vreemde spoorlegger. Daarbij moet de hond, op het spoor achtergelaten voorwerpen, met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren, en een verleidingsspoor negeren.
Het appèlgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder los volgen in verschillende tempo’s, staan, zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel, vooruit sturen en apporteren, met terugkomen ook over hindernissen (haag en klimschutting).
Het verdedigingswerk (man of pakwerk) omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de ‘boef’ oftewel de pakwerker, het begeleiden van lopend verplaatsen van de pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt.
Deze drie onderdelen komen bij alle drie examens voor, in opklimmende mate van moeilijkheid.

Vooropleiding:
De hond dient het VZH-diploma gehaald te hebben.

Examen:
Om deel te nemen aan het officiele examen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De hond moet voor IPO I minstens 18 maanden zijn voor IPO II,  19 maanden en voor IPO III,  20 maanden, tevens moet u aantonen lid te zijn van een erkende rasvereniging en u moet het rashondenlogboek hebben of het werkhondenlogboek voor rasloze honden.

Trainingstijden:
Klik hier voor een actueel overzicht van onze trainingstijden.

Inschrijven:
Klik hier om je in te schrijven.

Regelement IPO examen klik hier.

Loopschema VZH en IPO klik hier.